Upit gramatika, pronađeno natuknica: 208

hebrejski jezik

hebrejski jezik (hebrejski lešon ‘ibrit, sefah ‘ibrit), semitski jezik sjeverozapadne skupine (zajedno ...

Heliade-Rădulescu, Ion

Heliade-Rădulescu [helia'de rədule'sku], Ion, rumunjski pisac, filolog, političar i prevoditelj (Târgovişte, ...

Henríquez Ureña, Pedro

Henríquez Ureña [enr:i'kes ure'ńa], Pedro, dominikanski filolog (Santo Domingo, 29. VI. 1884 – Buenos ...

hiponimija

hiponimija (hip- + -onimija), pojava da jedna riječ ima većinu zajedničkih sastojnica s drugom riječju, ...

Hirt, Hermann Alfred

Hirt, Hermann Alfred, njemački indoeuropeist (Magdeburg, 19. XII. 1865 – Gießen, 12. IX. 1936). U Gießenu ...

Holzer, Georg

Holzer [hɔ'lcəɹ], Georg, austrijski slavist (Beč, 12. III. 1950). Profesor na Sveučilištu u Beču i dopisni ...

Hraste, Mate

Hraste, Mate, hrvatski jezikoslovac (Brusje na Hvaru, 25. I. 1897 – Zagreb, 29. XI. 1970). Slavistiku ...

Hristopulos, Atanasios

Hristopulos, Atanasios (Athanásios Khristópoulos [xristo'pulos]), grčki pjesnik i polihistor (Kastoria, ...

Hübschmann, Heinrich

Hübschmann [hy'pšman], Heinrich, njemački indoeuropeist (Erfurt, 1. VII. 1848 – Freiburg im Breisgau, ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|