Upit granične doze, pronađeno natuknica: 2

granične doze

granične doze, propisani iznosi najvećih ekvivalentnih doza ionizirajućeg zračenja koje tijekom jedne ...

ionizirajuće zračenje

ionizirajuće zračenje, fotonsko (elektromagnetsko) ili čestično (korpuskulno) zračenje koje koje ima ...