Upit gros, pronađeno natuknica: 19

gros

gros (njem. Gros). 1. Naziv mnogih europskih starih mjernih jedinica mase, vrijednosti oko 3 do 10 grama. 2. ...

groš

groš (njem. Groschen < starijega gros[se], tal. grosso, od lat. grossus: debeo), veći i krupniji europski ...

Gros, Antoine

Gros [gʀo], Antoine, francuski slikar (Pariz, 16. III. 1771 – Meudon, 26. VI. 1835). Učenik J. L. Davida. ...

ampir

ampir (franc. empire [8118pi:'ʀ]: carstvo), stil kasnoga klasicizma u Francuskoj, nastao u doba Napoleona I. ...

Corvisart, Jean-Nicolas

Corvisart [kɔʀviza:'ʀ], Jean-Nicolas, francuski liječnik (Dricourt, 15. II. 1755 – Pariz, 18. IX. 1821). ...

David, Jacques Louis

David [davi'd], Jacques Louis, francuski slikar (Pariz, 30. VIII. 1748 – Bruxelles, 29. XII. 1825). ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Joyce, James

Joyce [6272161531is], James, irski književnik (Dublin, 2. II. 1882 – Zürich, 13. I. 1941). Odrastao u okolini ...

Karlo III. Debeli

Karlo III. Debeli (njemački Karl der Dicke, francuski Charles le Gros), franački car (?, 839 – Neudingen, ...

litografija

litografija (lito- + -grafija), najstarija tehnika plošnoga tiska, kojoj kao tiskovna forma služi kamena ...

(1)  2