Upit ha, pronađeno natuknica: 41

maslina

maslina ili uljika (Olea europaea), suptropska vazdazelena biljka iz porodice maslina (Oleaceae). Zastupljena ...

određenost

određenost, gramatička kategorija imenice (kao jezgre imenske sintagme) koja se na različite načine ...

ortocentar

ortocentar (orto- + centar), sjecište O okomicâ na stranice (visina ha, hb i hc) u trokutu. Nalazi se ...

pašnjak

pašnjak, travnata poljoprivr. površina koja se koristi za napasanje, a u uvjetima intenzivnog uzgoja ...

poljoprivreda

poljoprivreda, gospodarska djelatnost uzgoja biljaka i životinja, prvenstveno radi proizvodnje hrane ...

proso

proso (Panicum sp.), jednogodišnja biljka iz por. trava (Poaceae). Obično proso (Panicum miliaceum) ...

raž

raž (Secale cereale), jednogodišnja biljna vrsta iz porodice trava (Poaceae, Gramineae), koja se kao ...

repa

repa, naziv za nekoliko kulturnih biljaka iz rodova Beta (blitva, cikla, šećerna repa, stočna repa) ...

ribarstvo slatkovodno

ribarstvo, slatkovodno, grana poljoprivrede koja se bavi slatkovodnim ribolovom i uzgojem slatkovodnih ...

riža

riža (starovisokonjema. ris, njem. Reis, preko tal. riso ili srednjovj. lat. risus, risum, ris/i/a < ...

|<  1  2 (3)  4  5