Upit historijski materijalizam, pronađeno natuknica: 7

historijski materijalizam

historijski materijalizam, teorija materijalističkog tumačenja povijesti prema kojoj način proizvodnje ...

Gramsci, Antonio

Gramsci [gra'mši], Antonio, talijanski političar i publicist (Ales, Sardinija, 23. I. 1891 – Rim, 27. IV. 1937). ...

marksizam

marksizam, cjelina filozofskih, ekonomskih, socioloških i politoloških teorija koje je oblikovao K. ...

materijalizam

materijalizam (prema materijalan), filozofski nazor prema kojemu je materija temelj sveukupne zbiljnosti, ...

politologija

politologija ili politička znanost, društvena znanost koja proučava politiku, političke pojave, institucije, ...

Popper, Karl Raimund

Popper [pɔ'pə], Karl Raimund, britanski i austrijski filozof (Beč, 28. VII. 1902 – London, 17. IX. 1994). ...

Vranicki, Predrag

Vranicki, Predrag, hrvatski filozof (Benkovac, 21. I. 1922 – Zagreb, 31. I. 2002). Nakon studija medicine, ...