Upit hrast, pronađeno natuknica: 86

domacije

domacije (novolat. domatium, iz grč. δωμάτıον: kućica), naziv za raznovrsne tvorevine na pojedinim dijelovima ...

drijade

drijade (grč. Δρυάδες: šumske vile, prema δρῦς: šumsko drvo, hrast) →  nimfe ...

driopitek

driopitek (znanstv. lat. Dryopithecus < grč. δρῦς: hrast, stablo + πίϑηϰος: majmun), izumrli čovjekoliki ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

Dunbar, Paul Laurence

Dunbar [dʌ'nbα:ɹ], Paul Laurence, afroamerički romanopisac i pjesnik (Dayton, Ohio, 27. VI. 1872 – Dayton, ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

furnir

furnir ili oplatica (njem. Furnier: tanka daščica, od franc. fournir: opskrbiti < starofranački frumjan), ...

Gargano

Gargano [garga:'no], poluotok u Jadranskome moru u jugoistočnoj Italiji, regija Apulija; 2015 km2. Obuhvaća ...

Golik, Krešo

Golik, Krešo, hrvatski filmski i televizijski redatelj i scenarist (Fužine, 20. V. 1922 – Zagreb, 20. IX. 1996). ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9