Upit hrast, pronađeno natuknica: 86

list (botanika)

list (lat. folium), biljni organ kojemu je osnovna funkcija stvaranje org. tvari (→  fotosinteza; asimilacija). ...

Macelj

Macelj (također Maceljsko gorje), brdovito područje u graničnom području Hrvatske i Slovenije. Sastoji ...

Madžarska

Madžarska (Magyarország), država u srednjoj Europi; obuhvaća 93 030 km2. Na sjeveru graniči sa Slovačkom ...

Maksimir

Maksimir, pejzažni perivoj u Zagrebu. Ubraja se u prve javne perivoje u Europi, 1794. otvoren za javnost. ...

Medvednica

Medvednica ili Zagrebačka gora, planina u neposrednoj blizini sjevernog dijela Zagreba; najviši vrh ...

mezofiti

mezofiti (mezo- + -fit), biljke prilagođene životu na umjereno vlažnim staništima. Kao ekološka skupina ...

Motajica

Motajica, planina u sjevernoj Bosni, BiH; najviši vrh Gradina (652 m). Građena je od granita, gnajsa, ...

Motovunska šuma

Motovunska šuma (prije Šuma sv. Marka), najveća očuvana primorska autohtona šuma tvrdoga lisnatoga drveća ...

obrti, narodni

obrti, narodni ili tradicijski, običajno uvjetovane djelatnosti kojima se proizvode različiti funkcionalni ...

očetinjavanje

očetinjavanje, unošenje različitih autohtonih i alohtonih crnogoričnih vrsta šumskoga drveća u bjelogorične ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9