Upit in vino veritas, pronađeno natuknica: 2

in vino veritas

in vino veritas [~ vi:'no: ve:'rita:s] (lat.: u vinu je istina), što trijezan misli, to pijan govori. ...

Štambuk, Davor

Štambuk, Davor, hrvatski crtač i karikaturist (Split, 29. XII. 1934 – Zagreb, 7. III. 2018). Završio ...