Upit indikator, pronađeno natuknica: 15

indikator

indikator (srednjovj. lat. indicator: pokazatelj). 1. Opći naziv za sredstvo koje pokazuje stanje ili ...

bioindikator

bioindikator (bio- + indikator) ili biološki indikator, organizam, specifična vrsta ili životna zajednica ...

Dow-Jonesovi indeksi

Dow-Jonesovi indeksi [dạu 62721ọuns~], pokazatelji kretanja tečaja na newyorškoj burzi dionica (NYSE). Izračunavaju ...

električni instrument

električni instrument, naprava za utvrđivanje stanja (indikaciju), određivanje vrijednosti (mjerenje), ...

fenolftalein

fenolftalein (fenol + ftalein), derivat trifenilmetana, C20H14O4, bijeli kristalni prah netopljiv u ...

indikatorski organizam

indikatorski organizam (indikatorska vrsta), organizam uske ekološke valencije koji služi kao mjera ...

jodometrija

jodometrija (jod + -metrija), kvantitativna metoda analitičke kemije za određivanje količine reducirajućih ...

kukuta

kukuta (vulgarni lat. cucuta < lat. cicuta) (Conium maculatum), dvogodišnja otrovna biljka iz por. štitarki ...

kurkuma

kurkuma (španj. cúrcuma < arap. kurkum: šafran) (Curcuma longa), tropska biljka iz por. đumbira (Zingiberaceae), ...

lakmus

lakmus (njem. Lackmus < niz. lakmoes), smjesa prirodnih organskih bojila koja se dobiju kada se u prah ...

(1)  2