Upit internet, pronađeno natuknica: 35

imaginarij

imaginarij (prema latinski imago, genitiv imaginis: slika), u užem, književnoznanstvenom smislu, zaliha ...

javno mišljenje

javno mišljenje ili javno mnijenje, skup mišljenja o nekoj općenito važnoj temi unutar određene društvene ...

kabelska televizija

kabelska televizija, sustav za prijenos televizijskih i radijskih programa kabelskom mrežom do pretplatničkih ...

kompatibilnost

kompatibilnost (prema kompatibilan), sposobnost dvaju ili više predmeta ili dijelova opreme ili tvari ...

komunikacija

komunikacija (lat. communicatio: priopćivanje, razgovor). 1. U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ ...

komunikacijska znanost

komunikacijska znanost (komunikologija), interdisciplinarna znanost koja istražuje najraznovrsnije oblike ...

López Obrador, Andrés Manuel

López Obrador [lo'pes oβraδo'r], Andrés Manuel (poznat kao AMLO, akronim od njegova punog imena), meksički ...

masovni mediji

masovni mediji (engl. mass media), sredstva masovnog priopćivanja, skupni naziv za komunikacijska sredstva, ...

masovno društvo

masovno društvo, oblik društva koji nastaje zbog industrijalizacije, urbanizacije, masovne proizvodnje ...

medij

medij (lat. medium: sredina, sredstvo). 1. Sredina, okolina; skup uvjeta u kojima nešto postoji, zbiva ...

|<  1 (2)  3  4