Upit intonacija, pronađeno natuknica: 16

naglasak

naglasak (akcent). 1. Prozodijska ili suprasegmentna pojava isticanja jednoga sloga, ili više njih, ...

obavijesna teorija

obavijesna teorija, disciplina koja se bavi proučavanjem procesa koji sudjeluju u prenošenju, tj. odašiljanju ...

ortoepija

ortoepija ili pravogovor (grč. ὀρϑοέπεια), pravilan izgovor, tj. normiran sustav izgovora određenoga ...

predigra

predigra, u glazbi, uglavnom instrumentalni uvod u neko djelo. Rabi se i u nekim izvaneuropskim glazbenim ...

prozodija

prozodija (lat. prosodia < grč. προσῳδία). 1. U antičkoj metrici, proučavanje različitoga rasporeda ...

spiker

spiker (engl. speaker: govornik). 1. Osoba zaposlena na radiju ili na televiziji, koja, držeći se pravila ...

|<  1 (2)