Upit iran, pronađeno natuknica: 108

svila

svila, tanko prirodno proteinsko vlakno koje proizvode gusjenice nekih leptira (svilci) pri izradbi ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...

šerijatsko pravo

šerijatsko pravo ili šerijat (tur. şeriat < arap. šarī‘ā: pravi put), naziv za islam. vjersko pravo, ...

špinat

špinat (njem. Spinat < španj. espinaca < arap. isfināǧ < perz. ispanāǧ) (Spinacia oleracea), jednogodišnja ...

Taftazani, Saduddin Masud ibn Umar al-

Taftazani [~za'ni], Saduddin Masud ibn Umar al-, arapski vjerski pravnik, teolog, filolog, retoričar, ...

talibani

talibani (perz. ṭālibān: učenici), pripadnici radikalnoga islamističkoga pokreta koji su 1996–2001. ...

Tatarstan

Tatarstan (Татарстан; tradicionalno Tatarija), republika u srednjem Povolžju, Rusija; 67 800 km2, 3 786 358 st. ...

Tharaud, Jérôme i Jean

Tharaud [taʀọ'], braća, francuski pisci: Jérôme (Saint-Junien, 18. V. 1874 – Pariz, 28. I. 1953) i Jean ...

Timur

Timur (Timur Lenk, u zapadnim izvorima Tamerlan), azijski osvajač i osnivač Timuridskoga Carstva i timuridske ...

Trabzon

Trabzon [trα'bzɔn] (Trapezunt), grad i luka na obali Crnoga mora, sjeveroistočna Turska; 275 137 st. ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >