Upit iranski jezici, pronađeno natuknica: 7

iranski jezici

iranski jezici, odvjetak indoiranske grane indoeuropske jezične porodice. Rašireni su u Iranu, Tadžikistanu ...

jezici na svijetu

jezici na svijetu. Točan broj jezika koji se danas govore na svijetu nije poznat, kako zbog toga što ...

baltoslavenski jezici

baltoslavenski jezici, zajednica baltičkih (istočnobaltičkih, zapadnobaltičkih) i slavenskih jezika, ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

indoiranski jezici

indoiranski jezici, jedna od grana indoeuropske jezične porodice; dijele se na indijske indoarijske ...

Perzija

Perzija, do 1935. službeni naziv za Iran, izveden od imena Perzijanaca, dominantnog etničkog sloja na ...

Venezuela

Venezuela (Bolivarijanska Republika Venezuela/República Bolivariana de Venezuela), država u sjevernome ...