Upit istina, pronađeno natuknica: 185

apsolutan

apsolutan (lat. absolutus). 1. Koji nije ničim umanjen, uvjetovan ili ograničen; posvemašnji, potpun, ...

apsurd

apsurd (prema lat. absurdus: koji zvuči nesklapno, nesuvislo, neskladno, besmisleno; srednji rod absurdum: ...

Ardigo, Roberto

Ardigo [~go'], Roberto, talijanski filozof (Cremona, 28. I. 1828 – Mantova, 15. IX. 1920). Profesor ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Ayer, Alfred Jules

Ayer [62656ə], Alfred Jules, britanski filozof (London, 29. X. 1910 – London, 27. VI. 1989). Jedan od glavnih ...

Bačić, Antun

Bačić, Antun, hrvatski vjerski pisac (Vrba kraj Slavonskog Broda, oko 1690 – Našice, 12. XII. 1758). ...

Badiou, Alain

Badiou [bad·ju'], Alain, francuski filozof i pisac (Rabat, Maroko, 17. I. 1937). Studirao je na École ...

Bardot, Brigitte

Bardot [baʀdọ'], Brigitte, francuska filmska glumica i pjevačica (Pariz, 28. IX. 1934). Pohađala je ...

Baumgarten, Alexander Gottlieb

Baumgarten [bạu'mgartən], Alexander Gottlieb, njemački filozof (Berlin, 17. VII. 1714 – Frankfurt na ...

bazične zajednice

bazične zajednice (španj. las comunidades eclesiales de base), skupine vjernika u Katoličkoj crkvi organizirane ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >