Upit istina, pronađeno natuknica: 185

Benedikt XVI.

Benedikt XVI. (pravo ime Ratzinger [ra'ciŋəɹ], Joseph Alois), papa (Marktl am Inn, Bavarska, 16. IV. 1927). ...

biblijska epika

biblijska epika, u klasičnofilološkoj tradiciji i kršćanskoj književnoj historiografiji naziv za heksametarske ...

Blažina, Josip

Blažina, Josip (pseudonim Jožčenko), hrvatski novinar i pisac (Križišće, 14. III. 1905 – Cochabamba, ...

Browne, Thomas

Browne [brạun], Thomas, engleski književnik i liječnik (London, 19. X. 1605 – Norwich, 19. X. 1682). ...

Calderón de la Barca, Pedro

Calderón de la Barca [kalderɔ'n δe ~ ba'rka], Pedro, španjolski književnik (Madrid, 17. I. 1600 – Madrid, ...

Cankar, Izidor

Cankar, Izidor, slovenski prozaik, kritičar, publicist i povjesničar umjetnosti (Šid u Srijemu, 22. IV. 1886 ...

cjelina

cjelina (grčki ὅλον, latinski totum), u filozofiji, skup dijelova koji je kao organska cjelina veći ...

Collé, Charles

Collé [kɔlẹ'], Charles, francuski dramatičar (Pariz, 1709 – Pariz, 3. XI. 1783). Autor duhovitih komedija: ...

credo

credo [kre:'do] (lat.: vjerujem), vjerovanje, kratka formula glavnih istina kršćanske vjere. Najstarije ...

Croce, Benedetto

Croce [krọ:'če], Benedetto, talijanski filozof, političar, povjesničar umjetnosti i književni kritičar ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >