Upit istina, pronađeno natuknica: 185

Cvijić, Đuro

Cvijić, Đuro (Juraj, Đuka), hrvatski političar i publicist (Zagreb, 23. X. 1896 – SSSR, VII. 1937). ...

čitanje

čitanje, proces usvajanja kakva teksta na temelju prethodnog poznavanja barem njegova jezika i pisma, ...

Dedić, Arsen

Dedić, Arsen, hrvatski pjesnik, skladatelj i pjevač (Šibenik, 28. VII. 1938 – Zagreb, 17. VIII. 2015). ...

Derrida, Jacques

Derrida [dεʀida'], Jacques, francuski filozof (El Biar, Alžir, 15. VII. 1930 – Pariz, 8. X. 2004). Studirao ...

Descartes, René

Descartes [deka'ʀt], René (latinizirano Renatus Cartesius [karte:'zi·us]), francuski filozof i učenjak ...

dogma

dogma (grč. δόγμα: mišljenje, mnijenje, odluka). 1. U antičko doba, odluka vlasti, naredba; također ...

dokumentarni film

dokumentarni film, filmski rod; naziv je prvi upotrijebio (1926) britanski redatelj J. Grierson – polazeći ...

dominikanci

dominikanci (lat. Ordo praedicatorum: Red propovjednika, akronim OP; hrvatski bijeli fratri, prodikatori), ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Edip

Edip (grčki Οἰδίπους, Oidίpous: otečenih nogu; latinski Oedipus), sin tebanskoga kralja Laja i njegove ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >