Upit istina, pronađeno natuknica: 185

egoizam

egoizam (prema latinskom ego: ja), u filozofiji, podvrgavanje svih istina i vrijednosti vlastitu sudu ...

egzistencija

egzistencija (kasnolatinski exsistentia: opstojanje, opstojnost, tubitak), pojam izveden od latinskoga ...

ekonomske doktrine

ekonomske doktrine, ekonomska naučavanja nastala tijekom povijesti na osnovi znanstvenih spoznaja i ...

ekumenizam

ekumenizam, pokret za zbližavanje svih kršćanskih crkava; ima svoj početak na međunarodnoj konferenciji ...

Éluard, Paul

Éluard [elɥa:'ʀ], Paul (pravo ime Eugène Grindel), francuski pjesnik (Saint-Denis, 14. XII. 1895 – Pariz, ...

Emerson, Ralph Waldo

Emerson [e'məɹsən], Ralph Waldo, američki esejist i pjesnik (Boston, 25. V. 1803 – Concord, Massachusetts, ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

Eriugena, Ivan Skot

Eriugena [eriu'gena], Ivan Skot (latinizirano Johannes Scotus Eriugena ili Erigena) (od Eriu: Irska), ...

etika

etika (prema grčkom ἠϑıϰός: moralan, ćudoredan), skup načela moralnoga (ćudorednog) ponašanja nekoga ...

etos

etos (grčki ἦϑος: temperament, duševno raspoloženje, istodobno i pod utjecajem etimološki srodne riječi ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >