Upit istina, pronađeno natuknica: 186

Hanžeković, Mato

Hanžeković, Mato, hrvatski književnik i publicist (Požega, 31. VIII. 1884 – Zagreb, 12. VIII. 1955). ...

Heidegger, Martin

Heidegger [hại'degəɹ], Martin, njemački filozof (Messkirch, 26. IX. 1889 – Freiburg im Breisgau, 26. V. 1976). ...

heretik

heretik (lat. haireticus < grč. αıρετıϰός), krivovjerac, odmetnik, čovjek koji je odstupio od institucionalnoga, ...

homilija

homilija (grč. ὁμıλία: općenje, druženje), u ranome kršćanstvu, jednostavno izlaganje vjerskih istina ...

Hübner, Kurt

Hübner [hy:'bnəɹ], Kurt, njemački filozof (Prag, 1. IX. 1921 – Kiel, 8. II. 2013). Profesor u Berlinu ...

inkarnacija

inkarnacija (kasnolatinski incarnatio: utjelovljenje). 1. U kršćanstvu, temeljna i središnja vjerska ...

intelektualci

intelektualci (kasnolatinski intellectualis, od latinskog intellectus: poimanje, razum, um). 1. Osobe ...

interpretacija

interpretacija (lat. interpretatio). 1. Tumačenje, objašnjenje, shvaćanje; misaoni postupak, odnosno ...

intertekstualnost

intertekstualnost (francuski intertextualité, od inter- + tekst), termin koji se u književnoj teoriji ...

in vino veritas

in vino veritas [~ vi:'no: ve:'rita:s] (lat.: u vinu je istina), što trijezan misli, to pijan govori. ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >