Upit izbori, pronađeno natuknica: 94

Dominikanska Republika

Dominikanska Republika (u nas katkada Dominikana; República Dominicana), srednjoamerička država u Velikim ...

duma

duma (rus. duma: misao), u kneževskoj i carskoj Rusiji, naziv različitih ustanova – predstavničkih, ...

Džamonja, Dario

Džamonja, Dario, književnik (Sarajevo, 18. I. 1955 – Sarajevo, 15. X. 2001). U rodnome gradu polazio ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Eritreja

Eritreja (Država Eritreja; arapski Iritriyā/Dawlat Iritriyā, tigrinja Iertra i Ertra/Hagere Iertra i ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

Francuska revolucija

Francuska revolucija (1789–99), razdoblje revolucionarnih promjena kojima je srušen feudalni poredak ...

Gallus, Jakob

Gallus [ga'l:us], Jakob (Jacobus Gallus, Gallus Carniolus, Jakob Handl, slov. Jakob Petelin), slovenski ...

Gaza

Gaza (arap. Gazza, hebr. ‘Azza), priobalni teritorij u graničnom području Egipta (duljina granice 11 km) ...

Gorbačov, Mihail Sergejevič

Gorbačov [garbač’o'f], Mihail Sergejevič (Sergeevič), sovjetski i ruski političar i državnik (Privolje, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10