Upit izotopi, pronađeno natuknica: 31

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

astat

astat (grč. ἄστατος: nestalan, nestabilan), simbol At (astatine), prirodni radioaktivni kemijski element ...

Aston, Francis William

Aston [æ'stən], Francis William, engleski fizičar i kemičar (Harborne, danas dio Birminghama, 1. IX. 1877 ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomska baterija

atomska baterija (izotopna baterija, radioizotopni generator), uređaj u kojem se energija zračenja radionuklida ...

darmštatij

darmštatij (darmstadtij), kemijski simbol Ds, umjetni radioaktivni kemijski element atomskoga broja ...

deuterij

deuterij (grč. δεύτερος: drugi), teški vodik, kemijski simbol 2H ili D, plin kojemu su atomi stabilni ...

dušik

dušik, simbol N (nitrogenium), kemijski element (atomski broj 7, relativna atomska masa 14,0067, stabilni ...

flerovij

flerovij, kemijski simbol Fl, umjetni radioaktivni kemijski element atomskoga broja 114; nalazi se u ...

gadolinij

gadolinij (po finskom kemičaru Johanu Gadolinu, 1760–1852), simbol Gd (gadolinium), kemijski element ...

(1)  2  3  4