Upit jarbol, pronađeno natuknica: 28

jarbol

jarbol (dalmatski, od lat. arbor: drvo; usp. krčkodalmatski juarbul). 1. U brodogradnji, vitki stup ...

arboratik

arboratik (lat. arbor: drvo; jarbol), pristojba u srednjovjekovnim dalmatinskim komunama što su je plaćali ...

bark

bark (engl. < starofranc. barque < kasnolat. barca, prema lat. baris: egipatska brodica na vesla < grč. ...

barkantina

barkantina (engl. barkentine, barquentine), jedrenjak s tri ili više jarbola, prednji jarbol s dva nastavka ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

brodica

brodica, manje morsko plovilo namijenjeno prijevozu ljudi i robe na manjim udaljenostima, ribarenju, ...

dalmatski jezik

dalmatski jezik, naziv za autohtone romanske govore (njih barem dvanaest), nastale nakon dolaska Hrvata ...

dizalice i dizala

dizalice i dizala, naprave ili strojevi za dizanje, premještanje i povlačenje tereta. Najstarija naprava ...

falkuša

falkuša (tal. falca < grč. φάλϰης: razma), tradicijska ribarska brodica, vrsta gajete kakva se gradila ...

jedrenjak

jedrenjak, brod s jedrima koji se pokreće iskorištavanjem energije vjetra. U novije doba redovito ima ...

(1)  2  3