Upit kalorimetar, pronađeno natuknica: 3

kalorimetar

kalorimetar, aparat koji se u kalorimetriji i termodinamici koristi za mjerenje topline oslobođene prilikom ...

Berthelot, Marcelin

Berthelot [bεʀtəlọ'], Marcelin, francuski kemičar i političar (Pariz, 25. X. 1827 – Pariz, 18. III. 1907). ...

detektor

detektor (kasnolat. detector, od lat. detegere: otkriti; preko engl. i njem.), uređaj za otkrivanje ...