Upit kapitala, pronađeno natuknica: 211

Lexis, Wilhelm

Lexis [lε'ksis], Wilhelm, njemački ekonomist, statističar i politolog (Eschweiler, 17. VII. 1837 – Göttingen, ...

likvidacija

likvidacija (srednjovj. lat. liquidatio). 1. U pravu i ekonomiji, postupak u kojem se konačno razrješuju ...

Lindahl, Erik Robert

Lindahl [li'ndα:l], Erik Robert, švedski ekonomist (Stockholm, 21. XI. 1891 – Uppsala, 6. I. 1960). ...

Lovett, William

Lovett [lʌ'vit], William, britanski čartist (Penzance, 8. V. 1800 – London, 8. VIII. 1877). U mladosti ...

Luxemburg, Rosa

Luxemburg [lu'ksəmburk], Rosa, njemačka političarka (Zamość, Poljska, 5. III. 1871 – Berlin, 15. I. 1919). ...

Mably, Gabriel Bonnot de

Mably [~li'], Gabriel Bonnot de, francuski filozof i povjesničar (Grenoble, 14. III. 1709 – Pariz, 23. IV. 1785). ...

magnati

magnati (kasnolat. magnates: moćnici, od lat. magnus: velik). 1. U hrvatsko-ugarskom državnom pravu, ...

majuskula

majuskula (lat. litterae maiusculae: velika slova, od maiusculus: poveći), najstariji tip grčkog i latinskog ...

manchesterska škola

manchesterska škola [udomaćeno ma'nčesterska ~], skupina engl. poslovnih ljudi i ekonomista koji su ...

Mankiw, Nicholas Gregory

Mankiw [mæ'ŋkju:], Nicholas Gregory, američki ekonomist (Trenton, 3. II. 1958). Od 1987. profesor ekonomije ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >