Upit kapitalizam, pronađeno natuknica: 40

kapitalizam

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja ...

Adorno, Theodor Wiesengrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesengrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt ...

Adžija, Božidar

Adžija, Božidar, hrvatski pravnik i publicist (Drniš, 24. XII. 1890 – Zagreb, 9. VII. 1941). Na studij ...

agrarizam

agrarizam, društveno‑političko učenje i pokret nastao u drugoj polovici XIX. st. u Njemačkoj. Pojam ...

Alan Ford

Alan Ford, junak istoimenoga talijanskoga komičnog stripa o parodijski prikazanim doživljajima skupine ...

Bićanić, Rudolf

Bićanić, Rudolf, hrvatski ekonomist, sociolog i političar (Bjelovar, 5. VI. 1905 – Zagreb, 9. VII. 1968). ...

blokovska politika

blokovska politika, bipolarna struktura međudržavnih odnosa u razdoblju nakon II. svjetskog rata do ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Brandt, Miroslav

Brandt, Miroslav, hrvatski povjesničar (Cerić kraj Vinkovaca, 2. III. 1914 – Zagreb, 20. VII. 2002). ...

Braudel, Fernand

Braudel [bʀɔdε'l], Fernand, francuski povjesničar (Lunéville-en-Ornois, Meuse, 24. VIII. 1902 – Saint-Gervais-les-Bains, ...

(1)  2  3  4