Upit kapitalizam, pronađeno natuknica: 40

Schumpeter, Joseph Alois

Schumpeter [šu'mpi:təɹ], Joseph Alois, američki ekonomist austrijskog podrijetla (Triesch, danas Třešt’, ...

seljaštvo

seljaštvo, društvena skupina sitnih proizvođača nastanjenih u seoskim naseljima koji na vlastitom posjedu ...

socijalizam

socijalizam (engl. socialism; usp. franc. socialisme, njem. Sozialismus, novovjeka tvorba prema lat. ...

Sombart, Werner

Sombart [zɔ'mbart], Werner, njemački ekonomist i povjesničar (Ermsleben, 19. I. 1863 – Berlin, 18. V. 1941). ...

Spirito, Ugo

Spirito [spi:'~], Ugo, talijanski filozof (Arezzo, 9. IX. 1896 – Rim, 28. IV. 1979). Predavao je ekonomiju ...

Sweezy, Paul Malor

Sweezy [swi:'zi], Paul Malor, američki ekonomist (New York, 10. IV. 1910 – New York, 27. II. 1994). ...

Tsuru Shigeto

Tsuru [curu] Shigeto, japanski ekonomist (Oita, Japan, 6. III. 1912 – Tokyo, 5. II. 2006). Doktorirao ...

Veblen, Thorstein Bunde

Veblen [ve'blən], Thorstein Bunde, američki ekonomist i sociolog (Cato, 30. VII. 1857 – Palo Alto, 3. VIII. 1929). ...

Wallerstein, Immanuel

Wallerstein [wɔ:'ləɹstain], Immanuel, američki sociolog (New York, 28. IX. 1930 – Branford, 31. VIII. 2019). ...

Weber, Max

Weber [ve:'bəɹ], Max, njemački sociolog, ekonomist i povjesničar (Erfurt, 21. IV. 1864 – München, 14. VI. 1920). ...

|<  1  2  3 (4)