Upit katoda, pronađeno natuknica: 20

kation

kation (kat[oda] + ion), pozitivno nabijeni ion, tj. atom, atomska skupina ili molekula s manjkom elektrona. ...

lučna svjetiljka

lučna svjetiljka, električna svjetiljka koje stvara intenzivnu svjetlost pri pražnjenju elektriciteta ...

magnetron

magnetron (magnet + [elekt]ron), elektronska cijev za generiranje visokofrekventnih titraja. Sastoji ...

nitriranje (metalurgija)

nitriranje (prema nitridi), u metalurgiji, postupak otvrdnjivanja površine metala, ponajprije čelika, ...

osciloskop

osciloskop (oscilacija + -skop), elektronski mjerni uređaj koji omogućuje promatranje međusobne ovisnosti ...

poluvodički elektronički elementi

poluvodički elektronički elementi, elektronički elementi kojima se rad temelji na protjecanju električne ...

Schottkyjev efekt

Schottkyjev efekt [šɔ'tki~] (po njemačkom fizičaru Walteru Schottkyju; 1886–1976), pojava znatno jače ...

termoelektronska emisija

termoelektronska emisija, emisija elektrona iz metala, uz ionizaciju atoma, uzrokovana dotokom toplinske ...

Wehnelt, Arthur

Wehnelt [ve:'nəlt], Arthur, njemački fizičar (Rio de Janeiro, 4. IV. 1871 – Berlin, 15. II. 1944). Bio ...

Whittingham, Michael Stanley

Whittingham [ʍi'tiŋhæm], Michael Stanley, američki kemičar engleskoga podrijetla (Nottingham, Engleska, ...

|<  1 (2)