Upit kisik, pronađeno natuknica: 138

ramenonošci

ramenonošci (Brachiopoda), razred sesilnih morskih životinja nejasna podrijetla, tijela uklopljena u ...

reducensi

reducensi (prema lat. reducens: koji vodi natrag), tvari koje lako reduciraju druge tvari, tj. predaju ...

rendgensko zračenje

rendgensko zračenje, elektromagnetski valovi valnih duljina 0,001 do 10 nm. Nastaje u rendgenskoj cijevi ...

renij

renij (prema lat. Rhenus: Rajna), simbol Re (novolat. rhenium), kemijski element (atomski broj 75, relativna ...

ribe

ribe, skupina vodenih kralježnjaka sastavljena od šest razreda u dalekom srodstvu. Tipična riba hladnokrvna ...

Ritter, Johann Wilhelm

Ritter [ri'təɹ], Johann Wilhelm, njemački fizičar (Samitz kraj Haynaua, 16. XII. 1776 – München, 23. I. 1810). ...

ronjenje

ronjenje, boravak pod vodom uz zadržavanje daha ili uz pomoć uređaja koji omogućuju disanje. Povezano ...

Rutherford, Ernest

Rutherford [rʌ'δəfəd], Ernest, britanski fizičar (Nelson, Novi Zeland, 30. VIII. 1871 – Cambridge, 19. X. 1937). ...

salitra

salitra (tal. salnitro < lat. sal nitrum), kalijev nitrat, KNO3, bijela kristalna sol topljiva u vodi. ...

Saturn (astronautika)

Saturn [sæ'təɹn], porodica američkih raketa-nosača razvijenih u sklopu programa Apollo. Razvijena su ...

|<  < (11)  12  13  14