Upit kisik, pronađeno natuknica: 138

eritrociti

eritrociti ili crvene krvne stanice (eritro- + -cit), bikonkavne pločice promjera 7 μm, bez jezgre, ...

Europa (astronomija)

Europa, Jupiterov satelit koji najmanji od četiriju koje kružnom putanjom (ekscentricitet 0,009) obilazi ...

feldšpatoidi

feldšpatoidi (feldšpat + -oid), alumosilikati (uz Al[6] kao kation prisutan je i Al[4] u anionskom kompleksu) ...

feroslitine

feroslitine (ferolegure), slitine željeza i jednog ili više drugih elemenata, uglavnom metala (ponajprije ...

fitoedafon

fitoedafon (fito- + grč. ἔδαφος: tlo), skupni naziv za zajednice bakterija, alga i gljiva u tlu, te ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

flogiston

flogiston (grč. φλογıστός: zapaljen), prema shvaćanjima kemičara XVII. i XVIII. st., hipotetska tvar ...

fosforna kiselina

fosforna kiselina (točnije ortofosforna kiselina), H3PO4, najvažnija od mnogih fosforovih kiselina koje ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >