Upit kisik, pronađeno natuknica: 138

magični broj

magični broj, broj nukleona (protona i neutrona) u atomskoj jezgri koji atomsku jezgru čini vrlo stabilnom: ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

makrohraniva

makrohraniva (makro- + hraniva) (makroelementi), kem. elementi koje biljke trebaju u razmjerno velikim ...

materija

materija (lat. materia: tvar, građa). 1. U filozofiji najprije označuje lišenost, bezobličnost, neposjedovanje ...

Menzel, Donald Howard

Menzel [me'nzəl], Donald Howard, američki fizičar i astronom (Florence, Colorado, 11. IV. 1901 – Cambridge, ...

mikrobna biomasa

mikrobna biomasa, biomasa proistekla rastom i razmnožavanjem mikrobnih stanica; temeljni biokatalitički ...

mikrobni proces

mikrobni proces, proces uzrokovan prisutnošću i životnim djelovanjem mikroorganizma, odn. mikrobnih ...

mineralizatori

mineralizatori (prema minerali), lako hlapljive i kemijski vrlo aktivne tvari koje su na temperaturama ...

mioglobin

mioglobin (mio- + [hemo]globin), hemoprotein u mišićnim stanicama koji s hemoglobinom sudjeluje u prijenosu ...

mlazni motor

mlazni motor, motor za pogon letjelica, u kojem se kem. energija goriva izgaranjem pretvara u kinetičku ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >