Upit klofibrat, pronađeno natuknica: 2

klofibrat

klofibrat (klo[r] + f[enoli] + b[uti]rat, od lat. butyrum: maslac), hipolipemik, snizuje povišene serumske ...

hipolipemici

hipolipemici (hipo-1 + grč. λίπος: mast + αἷμα: krv), lijekovi za snižavanje koncentracije masnih supstancija ...