Upit kloniranje, pronađeno natuknica: 7

kloniranje

kloniranje (prema klon). 1. Reprodukcija organizama, stanica ili gena iz jednog odgovarajućega pretka ...

bioetika

bioetika (bio- + etika) (medicinska etika), grana etike koja se bavi proučavanjem ljudskoga ponašanja ...

Escherichia coli

Escherichia coli [ešeri'hia ko:'li:] (znanstv. lat.), vrsta gram-negativnih aerobnih bakterija koja ...

Houellebecq, Michel

Houellebecq [wεlbε'k], Michel, francuski pisac (Réunion, 26. II. 1958). Kao dijete ostavljen od roditelja; ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

poljodjelska biotehnologija

poljodjelska biotehnologija, ukupnost tehnika razvijenih radi poboljšanja svojstava biljaka, životinja ...

vektor

vektor (lat. vector: prenositelj). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...