Upit knjiga, pronađeno natuknica: 2119

Arcimboldo, Giuseppe

Arcimboldo [arčimbɔ'ldo], Giuseppe, talijanski slikar (Milano, 1527 – Milano, 11. VII. 1593). Djelovao ...

Arcipreste de Hita, Juan Ruiz

Arcipreste de Hita [arϑipre'ste δe i'ta], Juan Ruiz [r:ụiϑ], španjolski književnik (prva polovica XIV. st.). ...

Aretino, Pietro

Aretino [~ti:'~], Pietro, talijanski pisac (Arezzo, 20. IV. 1492 – Venecija, 21. X. 1556). Poligraf ...

Arheološki muzej Istre

Arheološki muzej Istre, specijalizirana muzejska ustanova u Puli koja se sustavno bavi prikupljanjem, ...

Arheološki muzej u Splitu

Arheološki muzej u Splitu, muzejska institucija koja se sustavno bavi prikupljanjem, obradbom, istraživanjem ...

Arheološki muzej u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu, specijalizirana muzejska ustanova, jedan od sljednika Narodnoga muzeja u ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

Arias Sánchez, Oscar

Arias Sánchez [a'~ sa'nčes], Oscar, kostarikanski ekonomist i političar (Heredia, 13. IX. 1941). Doktorirao ...

Aristofan iz Bizantija

Aristofan iz Bizantija (grčki Ἀριστοφάνης ὁ Βυζάντιος, Aristophánēs ho Byzántios), grčki filolog (Bizantij, ...

Ari Thorgilsson

Ari Thorgilsson [a:'ri to'rgilson] (zvan Učeni), islandski svećenik i povjesničar (?, oko 1067 – ?, ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|