Upit knjiga, pronađeno natuknica: 2119

Barac, Antun

Barac, Antun, hrvatski književni povjesničar i kritičar (Kamenjak kraj Crikvenice, 20. VIII. 1894 – ...

Bärenreiter-Verlag

Bärenreiter-Verlag [bε:'rənraitəɹ fεəɹla:'k], njemačka nakladnička kuća. Osnovao ju je 1923. u Augsburgu ...

Baričević, Doris

Baričević, Doris, hrvatska povjesničarka umjetnosti (Graz, 7. IX. 1923 – Zagreb, 31. III. 2016). Završila ...

Baričević, Josip

Baričević, Josip, hrvatski književnik i novinar (Sveti Jakov-Šiljevica, danas Jadranovo, 13. VI. 1884 ...

Barnes, Djuna

Barnes [bα:ɹnz], Djuna, američka književnica (Cornwall-on-Hudson, New York, 12. VI. 1892 – New York, ...

Baroja y Nessi, Pío

Baroja y Nessi [barɔ'xa i ne'si], Pío, španjolski književnik (San Sebastián, 28. XII. 1872 – Madrid, ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Baronio, Cesare

Baronio (Baronius) [baro:'~], Cesare, talijanski crkveni povjesničar i kardinal (Sora, Frosinone, 31. X. 1538 ...

Barroso, José Manuel

Barroso [bɐr:o'zu], José Manuel (puno prezime Durão Barroso), portugalski političar (Lisabon, 23. III. 1956). ...

Bart-Ćišinski, Jakub

Bart-Ćišinski, Jakub, lužičkosrpski preporoditelj, pjesnik i dramatičar (Kukov / njem. Kuckau, Gornja ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|