Upit knjiga, pronađeno natuknica: 2140

Adamovič, Ales

Adamovič [~mo'v'ič], Ales (Ales’), bjeloruski književnik (Konjuhi, Kopilska oblast, 3. IX. 1927 – Moskva, ...

Adams, Samuel Hopkins

Adams [æ'dəmz], Samuel Hopkins, američki novinar (Dunkirk, New York, 26. I. 1871 – Beaufort, South Carolina, ...

Adelasio, Alessandro

Adelasio, Alessandro, porečki biskup (Bergamo, 11. VI. 1631 – Poreč, VIII. 1711). Nakon završetka teoloških ...

Adler, Guido

Adler [a'dləɹ], Guido, austrijski muzikolog (Ivančice, njemački Eibenschütz, Moravska, 1. XI. 1855 – ...

Adonis (književnost)

Adonis (arapski Adūnīs [adu:ni:'s], pravo ime ‘Alī Aḥmad Sa‘īd Asbar), sirijsko-libanonski pjesnik i ...

adventisti

adventisti (latinski adventus: dolazak), pripadnici kršćanske eshatološke sljedbe koji od 1843/44. očekuju ...

Adžić, Stjepan

Adžić, Stjepan (Stephanus Agych), hrvatski pjesnik (Rajevo Selo, 1730 – Pečuh, 26. XII. 1789). Školovanje ...

Aetije iz Amide

Aetije iz Amide (grčki Ἀέτıος ὁ Ἀμιδενός, Aétios ho Amidenós, latinizirano Aetius Amidenus), bizantski ...

Afzelius, Arvid August

Afzelius [afse:'liʉs], Arvid August, švedski književnik, svećenik i folklorist (Fjällåkra, 6. V. 1785 ...

Agatić, Ivan Krstitelj

Agatić, Ivan Krstitelj, senjsko-modruški biskup (Rijeka, 1570 – Rijeka, 30. X. 1640). Augustinac, studirao ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|