Upit knjiga, pronađeno natuknica: 2119

Belamarić, Igor

Belamarić, Igor, hrvatski inženjer brodogradnje (Šibenik, 12. IV. 1927 – Split, 15. VI. 2019). Diplomirao ...

benediktinci

benediktinci, katolički monaški red, osnovao ga je sv. Benedikt iz Nursije 529. u Montecassinu i dao ...

Beneša, Damjan

Beneša, Damjan (Benešić; Damianus Benessa), hrvatski latinistički pjesnik (Dubrovnik, 1477 – Dubrovnik, ...

Beneša, Petar

Beneša, Petar, teolog i diplomat (Dubrovnik, 1586 – Rim, 9. VI. 1642). Filozofiju i teologiju studirao ...

Benfey, Theodor

Benfey [bε'nfai], Theodor, njemački filolog i jezikoslovac, orijentalist (Nörten kraj Göttingena, 28. I. 1809 ...

Benn, Gottfried

Benn [bεn], Gottfried, njemački pjesnik i esejist (Mansfeld, 2. V. 1886 – Berlin, 7. VII. 1956). U svoje ...

Benzinger, Franjo

Benzinger [be'nciŋger], Franjo, hrvatski farmaceut (Vukovar, 26. XI. 1899 – Zagreb, 29. III. 1991). ...

Benzoni

Benzoni [benco:'ni], riječka plemićka obitelj. Podrijetlom iz Cremone, odakle su se 1650. u Rijeku doselila ...

Beograd

Beograd, glavni i najveći grad Srbije; 1 166 763 st. (2011; obuhvaća gradske općine Vračar, Zvezdara, ...

Berceo, Gonzalo de

Berceo [berϑe'o], Gonzalo de [gɔnϑa'lo δe], španjolski književnik (Berceo, oko 1195 – samostan San Millán, ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|