Upit knjigotisak, pronađeno natuknica: 7

knjigotisak

knjigotisak, tehnika visokoga tiska kojom se otisak dobiva izravnim pritiskom tiskovne forme na tiskovnu ...

bakrotisak

bakrotisak, tiskarska tehnika dubokog tiska koja služi pretežito za otiskivanje ilustracija, revija, ...

ofsetni tisak

ofsetni tisak ili ofset (engl. offset), tehnika plošnoga neizravnoga tiska. U širem smislu, skupina ...

pismo tipografsko

pismo, tipografsko, skup slovnih znakova zajedničkih oblikovnih obilježja. Razvoj tipografskoga pisma ...

stereotipija

stereotipija (stereo- + -tipija, prema franc. stéréotypie). 1. U tiskarstvu, postupak umnažanja tiskovnih ...

tiskarske tehnike

tiskarske tehnike, postupci kojima se pripremljeni tekst i ilustracije umnožavaju (reproduciraju) na ...

tiskovna forma

tiskovna forma, u postupku tiskarske reprodukcije, nosač grafičkoga zapisa (npr. tekst, ilustracije) ...