Upit koka, pronađeno natuknica: 14

koka (brodogradnja)

koka (tal. cocca < kasnolat. caudica: brodica, čamac, prema caudex: deblo), trgovački i ratni jedrenjak ...

koka (šumarstvo)

koka (španj. coca < kečuanski kuka, koka) (eritroksilon; Erythroxylon coca), grm iz por. Erythroxylaceae, ...

Koka d.o.o.

Koka d.o.o., hrvatsko peradarsko-prehrambeno industrijsko poduzeće sa sjedištem u Varaždinu. Tvrtka ...

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 28 434 st. (2011). Smještaj ...

Ištvanović, Zdenka

Ištvanović, Zdenka, hrvatska rukometašica (Virovitica, 7. IV. 1943). Članica rukometnih klubova Lokomotiva ...

kokain

kokain (prema koka), alkaloid iz lišća biljke koke; metilni ester benzoilekgonina, C17H21O4N. Čisti ...

ljekovito bilje

ljekovito bilje, biljke koje sadrže farmakološki djelatne sastojke (alkaloide, glikozide, saponine, ...

mesne prerađevine

mesne prerađevine, proizvodi dobiveni preradbom mesa koji, prema kakvoći i primijenjenim tehnološkim ...

pečenac

pečenac (brojler), tovno pile za pečenje, obično industr. proizvodnje, dobiveno križanjem posebnih tovnih ...

Peru

Peru (República del Perú), država na obali Tihoga oceana u Južnoj Americi. Graniči s Ekvadorom (duljina ...

(1)  2