Upit kola, pronađeno natuknica: 164

Aru

Aru [a'~], otočna skupina (oko 90 otoka) u Arafurskome moru, jugozapadno od Nove Gvineje, Indonezija. ...

auriga

auriga [~ri:'~] (lat.), u rimsko doba vozač kola; upravljač kola pri utrkama u cirku (češći naziv agitator). ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

Azteki

Azteki, posljednje i najpoznatije pleme iz niza starih meksičkih civilizacija. Prema njihovoj vlastitoj ...

Baltički štit

Baltički štit, središnji i istočni dio Fenoskandije (Skandinavija, Finska i poluotok Kola), koji se ...

Bass, Eduard

Bass [bas], Eduard (pravo prezime Schmidt), češki književnik (Prag, 1. I. 1888 – Prag, 2. X. 1946). ...

bigat

bigat (lat. bigatus denarius i nummus bigatus, od lat. bigae: dvopreg), rimski republikanski novac kovan ...

Bogišić, Vlaho

Bogišić, Vlaho, hrvatski leksikograf (Dubrovnik, 16. IV. 1960). Diplomirao i magistrirao na Filozofskom ...

Botokudi

Botokudi (Botocudo, prema port. botoque: čep), južnoamerički Indijanci pripadnici velike skupine paleoameričkoga ...

briškula

briškula (tal. briscola), jednostavna kartaška igra udomaćena u našim primorskim krajevima. Igraju (tzv. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >