Upit kola, pronađeno natuknica: 164

Kaplanova turbina

Kaplanova turbina, propelerna vodna turbina sa zakretnim lopaticama rotora (radnoga kola); patentirao ...

karijera

karijera (franc. carrière < staroprovansalski carriera: cesta < kasnolat. carraria [via], od lat. carrus: ...

karoserija

karoserija (njem. Karosserie < franc. carrosserie, od carrosse: kola < tal. carozza), nadgradnja motornoga ...

Kasiti

Kasiti ili Kosejci (akadski Kaššu), antički narod naseljen u brdovitom području zapadnog Irana. U drugoj ...

Kelti

Kelti (latinski Celtae i Galli), skupina indoeuropskih naroda, naseljenih potkraj II. i u početku I. tisućljeća ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

kibitka

kibitka (rus.). 1. Natkrivena ruska seljačka kola ili saonice. 2. Ruski naziv za prijenosne nastambe ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

Kirovsk

Kirovsk (Киpовск [k’i'rəfsk], do 1934. Hibinogorsk/Хибиногорск [x’ib’inago'rsk]), grad na poluotoku ...

Kleobis i Biton

Kleobis i Biton (grč. Κλέοβıς ϰαì Βίτων, Kléobis kaὶ Bítōn), u grčkoj predaji, sinovi Herine svećenice ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >