Upit kola, pronađeno natuknica: 164

kmetstvo

kmetstvo, stalež i društv. odnos u feudalizmu prema kojem je seljak vezan različitim obvezama uz gospodara ...

kofein

kofein (prema engl. coffee: kava) (kafein, tein; lat. coffeinum), 1,3,7-trimetilksantin, alkaloid, purinski ...

kolo (etnologija)

kolo, narodni skupni ples, poslije društveni i umjetnički ples. Postoje mnogobrojne vrste i podvrste ...

konj, domaći

konj, domaći (Equus caballus), udomaćena (pripitomljena) vrsta divljega konja. Tek se u novije doba ...

koreut

koreut (grč. χορευτής), u antičkoj Grčkoj, plesač, član zbora, koji je u sakralnim priredbama izvodio ...

kormilo

kormilo, jednostavna ili strujno profilirana ploča (list) za upravljanje smjerom kretanja plovila ili ...

korzo

korzo (njem. Korso < tal. corso < lat. cursus: hodanje, vožnja, tijek), dio grada u kojemu se okupljaju ...

kotač

kotač, mehanička naprava okretanjem koje se omogućuje izvršenje nekog rada (pokretanje nekog tijela) ...

kupe

kupe (franc. coupé). 1. Nekad: zatvoreni fijaker ili polufijaker; prednji dio poštanskih kola. 2. Danas: ...

kvadriga

kvadriga (lat. quadrigae, za quadrijugae: četveropreg), u antičko doba, dvokolica s četiri konja upregnuta ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >