Upit komplementaran, pronađeno natuknica: 5

komplementaran

komplementaran (prema komplement), koji dopunjuje; nadopunjujući, dopunski. – Komplementarne boje, ...

enzimi

enzimi (en- + grč. ζύμη: kvasac) (u starijoj literaturi fermenti), biološki katalizatori, tvari koje ...

kodon

kodon (od kôd), uzastopni niz triju nukleotida u glasničkoj ribonukleinskoj kiselini (mRNA), koji djeluje ...

nukleinske kiseline

nukleinske kiseline (prema lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula funkcija kojih je ...

poljoprivreda

poljoprivreda, gospodarska djelatnost uzgoja biljaka i životinja, prvenstveno radi proizvodnje hrane ...