Upit komunikacija, pronađeno natuknica: 107

elektroničko ratovanje

elektroničko ratovanje, vojna akcija koja uključuje uporabu elektromagnetske energije i usmjerene energije ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

encefalizacija

encefalizacija (prema grč. ἐγϰέφαλος: mozak), naziv za ukupne procese u kojima veliki mozak u kralježnjaka ...

epifora

epifora (grč. ἐπıφορά: dodatak; ponavljanje). 1. U književnosti, figura iskaza koja se odlikuje ponavljanjem ...

EURECA

EURECA (skraćeno od engl. European Research Cooperation Agency), paneuropska mreža za suradnju u istraživanjima, ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

federacija

federacija (kasnolat. foederatio, od lat. foedus, genitiv foederis: savez, ugovor), oblik drž. uređenja. ...

feding

feding (engl. fading: iščezavanje), pojava promjenljive jakosti polja radijskoga signala kao posljedica ...

FID

FID (akronim od franc. Fédération Internationale d’Information et de Documentation), Međunarodna federacija ...

filtar

filtar (srednjovj. lat. filtrum: cjedilo < franački filtir). 1. U kemiji, procesnoj i sanitarnoj tehnici, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >