Upit komunikacija, pronađeno natuknica: 107

frajkori

frajkori (njem. Freikorps), dragovoljačke postrojbe koje se pojavljuju od polovice XVII. st., a posebice ...

Friedmann, Georges

Friedmann [fʀidma'n], Georges, francuski sociolog (Pariz, 13. V. 1902 – Pariz, 15. XI. 1977). Bio profesor ...

govor

govor, zvučno sredstvo ostvarenja jezika (za razliku od pisma koje je likovno). 1. Sustav verbalnih ...

grafička tehnologija

grafička tehnologija, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja, reprodukcije i umnožavanja teksta ...

grafički dizajn

grafički dizajn (grafičko oblikovanje), estetsko i tehničko oblikovanje poruke spajanjem vizualnih (slike, ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH, strukovna udruga koja okuplja ...

Hrvatski Telekom d.d.

Hrvatski Telekom d.d. (HT), hrvatsko poduzeće za telekomunikacijske usluge, sa sjedištem u Zagrebu. ...

interkulturalizam

interkulturalizam (inter- + kultura) (često u istome značenju kao i multikulturalizam), naziv za oblike ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >