Upit komunikacija, pronađeno natuknica: 107

neologizam

neologizam (franc. néologisme, od neo- + -logizam) ili novotvorenica, novostvorena riječ ili izraz ...

nitranska škola

nitranska škola [ńi'tra~], slovački odvjetak strukturalizma. God. 1967. F. Miko i Anton Popovič, glavni ...

norma

norma (lat.: mjera, pravilo). 1. Tip, model, standard na osnovi kojega se postavljaju određeni zahtjevi ...

obavijesna teorija

obavijesna teorija, disciplina koja se bavi proučavanjem procesa koji sudjeluju u prenošenju, tj. odašiljanju ...

okultizam

okultizam (prema okultan), vjerovanje u postojanje nadosjetilne stvarnosti, tajanstvenih sila u prirodi ...

optičke elektrokomunikacije

optičke elektrokomunikacije, prijenos informacija (zvuka, slike ili podataka u električnom obliku) elektromagnetskim ...

partizani

partizani (franc. partisan: pristaša < tal. partigiano, prema parte: strana, klika, stranka), u srednjem ...

pisani jezik

pisani jezik, u doslovnom smislu riječi, oblik jezika koji je zapisan nekim grafijskim sustavom (za ...

Plenković, Mario

Plenković, Mario, hrvatski komunikolog (Svirče na Hvaru, 23. XI. 1947). Doktorirao informacijske i organizacijske ...

Plevnik, Danko

Plevnik, Danko, hrvatski novinar i publicist (Karlovac, 12. III. 1951). Diplomirao jugoslavenske jezike ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >