Upit komunikacija, pronađeno natuknica: 107

pokretne telekomunikacije, javne

pokretne telekomunikacije, javne, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

primarna društvena grupa

primarna društvena grupa, skup dvoje ili više ljudi koji dijele osjećaj jedinstva i koji su međusobno ...

primijenjena antropologija

primijenjena antropologija, grana antropologije koja primjenjuje temeljne postavke antropologije u rješavanju ...

protokol

protokol (francuski protocole: zapisnik, pravila ceremonijala < srednjovjekovni latinski protocollum < grčki ...

Pupovac, Milorad

Pupovac, Milorad, hrvatski političar i lingvist srpskog podrijetla (Ceranje Donje kraj Benkovca, 5. XI. 1955). ...

Racine, Jean

Racine [ʀasi'n], Jean, francuski dramatičar (La Ferté-Milon, 21. XII. 1639 – Pariz, 21. IV. 1699). Iz ...

radiovalovi

radiovalovi, dio spektra elektromagnetskih valova koji ima najveće valne duljine i najmanje frekvencije, ...

Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu

Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu, ustanova koju je 1967. osnovalo zagrebačko Sveučilište sa zadaćom ...

reklama

reklama (njemački Reklame ili francuski réclame, prema latinskom reclamare: vikati), kolokvijalni naziv ...

Romani

Romani, zajednički naziv za narode koji govore romanskim jezicima, od kojih su najprošireniji francuski, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >