Upit koncentracija, pronađeno natuknica: 147

fleksografski tisak

fleksografski tisak, vrsta visokoga tiska koji se provodi mekanom i elastičnom tiskovnom formom od gume ...

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt), djelovanje elektromagnetskih valova (infracrvenih, svjetlosnih, ultraljubičastih, ...

gravimetrija

gravimetrija (lat. gravis: težak + -metrija). 1. Određivanje polja sile teže mjerenjem njezina ubrzanja ...

Gvatemala

Gvatemala (República de Guatemala), država u sjevernom dijelu Srednje Amerike, između Meksika (duljina ...

halofiti

halofiti ili slanjače (grč. ἅλς, genitiv ἁλός: sol + -fit), biljke prilagođene životu na staništu bogatom ...

hemoglobin

hemoglobin (hemo- + lat. glob[us]: kugla), hemoprotein u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima), odgovoran ...

hiperacidnost

hiperacidnost (hiper- + lat. acidus: kiseo), povećana koncentracija solne kiseline u želučanom soku. ...

hipoacidnost

hipoacidnost (hipo- + lat. acidus: kiseo), nedovoljna koncentracija solne kiseline u želučanom soku. ...

hipoglikemija

hipoglikemija (hipo-1 + gliko- + -emija), smanjena koncentracija glukoze u krvi (ispod 3 mmol/L); to ...

hormoni

hormoni (grč. ὁρμῶν, particip prezenta od ὁρμ8118ν: pokretati, pobuđivati), tvari koje se nakon specifičnoga ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >