Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

konstanta

konstanta (od lat. constans, genitiv constantis: nepromjenljiv, postojan) (stalnica), fizikalna veličina ...

konstanta fine strukture

konstanta fine strukture (znak α), prirodna konstanta, bezdimenzionalna veličina u fizici elementarnih ...

konstanta raspada

konstanta raspada (znak λ), fizikalna veličina koja opisuje brzinu radioaktivnoga raspada uzorka radioaktivne ...

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta (Avogadrov broj) (znak NA), prirodna konstanta koja određuje broj čestica (molekula, ...

Boltzmannova konstanta

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja u nekom plinu povezuje termodinamičku ...

dielektrična konstanta vakuuma

dielektrična konstanta vakuuma →  dielektrična permitivnost vakuuma ...

gravitacijska konstanta

gravitacijska konstanta (znak G), prirodna konstanta koja se pojavljuje u općem zakonu gravitacije kao ...

magnetska permeabilnost vakuuma

magnetska permeabilnost vakuuma (magnetska konstanta) (znak μ0), prirodna konstanta magnetske permeabilnosti ...

Planckova konstanta

Planckova konstanta [plaŋk~] (znak h), prirodna konstanta s pomoću koje je Max Planck 1900. postavio ...

plinska konstanta

plinska konstanta (opća plinska konstanta) (znak R), prirodna konstanta koja se pojavljuje u plinskoj ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >