Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

prirodna konstanta

prirodna konstanta (temeljna konstanta, fizikalna konstanta), fizikalna veličina koja se ne mijenja ...

solarna konstanta

solarna konstanta, količina energije primljena sa Sunca na gornjoj granici Zemljine atmosfere u jedinici ...

torzijska konstanta

torzijska konstanta (znak κ), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo opiranja niti, žice, štapa i ...

akcija

akcija (lat. actio). 1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja, pothvat. 2. U fizici (znak S), ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

Avogadro, Amedeo

Avogadro [~ga:'~], Amedeo, talijanski fizičar i kemičar (Torino, 9. VIII. 1776 – Torino, 9. VII. 1856). ...

Balmer, Johann Jakob

Balmer [ba'lməɹ], Johann Jakob, švicarski fizičar i matematičar (Lausen, 1. V. 1825 – Basel, 12. III. 1898). ...

Bohr, Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 7. X. 1885 – Kopenhagen, 18. XI. 1962). Otac Aagea ...

Boltzmann, Ludwig

Boltzmann [bɔ'lcman], Ludwig, austrijski fizičar (Beč, 20. II. 1844 – Duino kraj Trsta, 5. IX. 1906). ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >