Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

Boltzmannova statistika

Boltzmannova statistika [bɔ'lcman~] (po Ludwigu Boltzmannu), metoda klasične statističke fizike koja ...

Bose-Einsteinova statistika

Bose-Einsteinova statistika [bo'se ại'nštain~] (po Satyendru Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), kvantna ...

brzina svjetlosti

brzina svjetlosti (znak c), brzina širenja elektromagnetskih valova u vakuumu, prirodna konstanta koja ...

Cavendishov pokus

Cavendishov pokus [kæ'vəndiš~], pokus kojim je Henry Cavendish izmjerio (1797–98) gravitacijsku konstantu, ...

Clapeyron, Émile

Clapeyron [klapεʀ61533'], Émile, francuski fizičar i inženjer (Pariz, 21. ili 26. II. 1799 – Pariz, 28. I. 1864). ...

Comptonov efekt

Comptonov efekt [kɔ'mptən~] (po Arthuru Hollyju Comptonu), povećanje valne duljine tj. smanjenje energije ...

Curie, Pierre

Curie [kyʀi'], Pierre, francuski fizičar (Pariz, 15. V. 1859 – Pariz, 19. IV. 1906). Suprug Marie Curie-Skłodowske, ...

čestično-valni dualizam

čestično-valni dualizam (dvojna priroda tvari), svojstvo čestica atomskih dimenzija (npr. atoma, molekula, ...

Devčić, Natko

Devčić, Natko, hrvatski skladatelj, glazbeni pedagog i glazbeni pisac (Glina, 30. VI. 1914 – Zagreb, ...

dielektrična permitivnost

dielektrična permitivnost (dielektričnost, permitivnost) (znak ε), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >