Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...

limes (matematika)

limes (lat.: put, staza između dvaju polja; granica) (granična vrijednost), rezultat graničnoga procesa. Limes ...

Loschmidtov broj

Loschmidtov broj [lɔ'šmit~] (prema austrijskom kemičaru i fizičaru Josephu Loschmidtu, 1821–95., koji ...

magneton

magneton (magnet + [elektr]on) (znak μ), fizikalna veličina s pomoću koje se opisuju atomski, molekularni ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

Meksiko

Meksiko (Estados Unidos Mexicanos), država u južnome dijelu Sjeverne Amerike, između SAD-a (duljina ...

metoda brojenja kutija

metoda brojenja kutija, način određivanja necjelobrojnih dimenzija fraktala. Tako određena fraktalna ...

Michelson, Albert Abraham

Michelson [mại'kəlsən], Albert Abraham, američki fizičar (Strelno, Pruska, danas Strzelno, Poljska, ...

Michelson-Morleyev pokus

Michelson-Morleyev pokus [mại'kəlsən mɔ:'ɹli~], najznačajniji i najutjecajniji pokus s tzv. nultim rezultatom ...

mol (metrologija)

mol (skraćeno od molekula) (znak mol), mjerna jedinica količine tvari, jedna od sedam osnovnih mjernih ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >